Ansatte i Sommerskolen

Hvem jobber hos oss?

/
Våre ansatte er lærere, studenter fra universiteter og høgskoler og elever fra videregående skole.
Svømming på Sinsen

Hva er Sommerskolen?

/
Sommerskolen er et gratis tilbud til alle elever som går på skole og bor i Oslo. Vi tilbyr sommeruker med læring, opplevelser og nye vennskap.
Sommerskolen på Majorstuen skole

Kursene

/
Sommerskolens kurs er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag.